Upadłość konsumencka. Co musisz wiedzieć?

Często z powodu zdarzeń losowych, takich jak np. utrata pracy czy choroba, nie jesteśmy w stanie regulować swoich zobowiązań. Polski ustawodawca przewidział rozwiązanie umożliwiające osobom fizycznym (konsumentom) wyjście z zadłużenia w postaci ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co to jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie mające na celu całkowite oddłużenie dłużnika. Postępowanie to daje szansę na […]

Sezon grillowy w kontekście prawnym. Co warto wiedzieć o grillowaniu w miejscach publicznych i na balkonach?

Nadeszła wiosna, a więc sezon grillowy można uznać za rozpoczęty! Należy zadać sobie jednak pytanie, czy grillowanie w miejscach publicznych lub na własnym balkonie jest dozwolone? Grill w plenerze Co do zasady nie istnieją przepisy, które zabraniałyby grillowania w miejscu publicznym. Należy jednak zawsze pamiętać o obowiązujących w danych miejscach regulaminach, którymi taki zakaz może […]

Czym jest znak towarowy i jak go chronić?

Znak towarowy jest to oznaczenie, które pozwala odróżnić oferowane przez Ciebie towary lub/i usługi, od towarów lub/i usług konkurencji. Znakiem towarowym co do zasady może być wszystko, byleby miało odróżniający charakter i dało się przedstawić w formie graficznej. Co do zasady – gdyż Urząd Patentowy może odmówić rejestracji danego znaku gdy uzna, że nie spełnia […]

Kary umowne – jak skutecznie je zastrzec w umowie?

Kary umowne to zapisy w umowie, które pozwolą na obciążenie strony, która nie wywiązuje się z umowy bądź robi to w sposób nienależyty, koniecznością zapłaty określonej sumy pieniężnej. Stanowią zatem sposób na zmobilizowanie danej strony umowy do prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązania. Co istotne, zapłata kary umownej, co do zasady, nie zwalnia przy tym takiej […]

Co dzieje się z firmą po śmierci przedsiębiorcy? Możliwość zachowania ciągłości działalności dzięki ustanowieniu zarządu sukcesyjnego

Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności w naszym kraju jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Należy sobie zatem zadać pytanie co się dzieje z przedsiębiorstwem w przypadku śmierci przedsiębiorcy, czy takie przedsiębiorstwo przestaje istnieć? Śmierć przedsiębiorcy wcale nie musi powodować likwidacji jego firmy, a ciągłość działalności gospodarczej może być zachowana m.in. dzięki ustanowieniu zarządu sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny jest […]

Skarga pauliańska jako obrona przed nielojalnym zachowaniem dłużnika

Zdarzają się sytuacje, w których dłużnicy celowo wyzbywają się swojego majątku, aby uniemożliwić swoim wierzycielom odzyskanie długu. Polega to przeważnie na „przepisaniu” składników swojego majątku (np. nieruchomości lub samochodu) na inne osoby. Przekazanie majątku może mieć postać sprzedaży lub darowizny dokonanej najczęściej na rzecz członka bliskiej rodziny. Często wspomniany samochód lub nieruchomość są jedynymi składnikami […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym

O wypadku drogowym mówimy, kiedy w wyniku zdarzenia na drodze np. zderzenia się pojazdów, potrącenia pieszego lub np. rowerzysty, któryś z jego uczestników odniesie obrażenia ciała trwające powyżej siedmiu dni lub poniesie śmierć. Policja pod nadzorem prokuratury ustalać będzie wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym, co najistotniejsze, kto doprowadził do wypadku, a kto jest pokrzywdzonym. Osoby […]

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

W dniu 13.12.2022 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym lub za przewożenie większej liczby osób niż dopuszczalna. Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy nakazujące zatrzymanie prawa jazdy wyłącznie w oparciu o informację przekazaną przez organy kontroli ruchu drogowego. Co to oznacza? Należy […]

Prawo rodzinne – Jak przejść przez proces rozwodu bez zbędnego stresu?

Każda sprawa rozwodowa wymaga indywidualnego podejścia, a sposób jej prowadzenia zależy od konkretnej sytuacji rodzinnej oraz od nastawienia klienta do sprawy. Zdarza się, że wolą klienta jest jak najszybsze doprowadzenie do rozwiązania małżeństwa i uregulowania wszelkich spraw z tym związanych. Jeżeli strony są zgodne co do ustaleń, do orzeczenia rozwodu może dojść już na pierwszej […]

Odsetki w prawie polskim: rodzaje, wysokość i zasady naliczania

Odsetki stanowią formę odszkodowania należną wierzycielowi w przypadku nie spełnienia przez dłużnika zobowiązania w terminie (odsetki ustawowe za opóźnienie), bądź też stanowią formę wynagrodzenia za korzystanie z cudzych pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych (odsetki ustawowe). W momencie powstania odsetek uzyskują one byt samoistny i mogą być dochodzone niezależnie od dochodzenia świadczenia głównego. Na gruncie prawa polskiego […]