Upadłość konsumencka. Co musisz wiedzieć?

Często z powodu zdarzeń losowych, takich jak np. utrata pracy czy choroba, nie jesteśmy w stanie regulować swoich zobowiązań. Polski ustawodawca przewidział rozwiązanie umożliwiające osobom fizycznym (konsumentom) wyjście z zadłużenia w postaci ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie mające na celu całkowite oddłużenie dłużnika. Postępowanie to daje szansę na zredukowanie zadłużenia, rozłożenie spłaty długów na raty, a w wyjątkowych sytuacjach także całkowite umorzenie zobowiązań.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek taki może złożyć osoba fizyczna, która stała się niewypłacalna i która w chwili złożenia wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona – wniosek można złożyć dopiero po jej wykreśleniu z CEIDG.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości:

– likwidacja majątku dłużnika – sprzedaży będą podlegać np. samochód, dom, mieszkanie. Nie dojdzie jednak do sprzedaży ruchomości pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych czy służących do wykonywania pracy, nauki;

– potrącenie części osiąganych dochodów;

– informacja o ogłoszeniu upadłości jest publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

– po ogłoszeniu upadłości bank może zablokować dostęp do konta bankowego upadłego, a jego odblokowanie może nastąpić do złożeniu stosownej dyspozycji przez Syndyka;

– majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, małżonek upadłego może jednak zgłosić swoją wierzytelność syndykowi, przysługują mu wówczas uprawnienia wierzyciela;

– z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa małżeńska.

Korzyści z ogłoszenia upadłości:

– oddłużenie i możliwość nowego startu;

– zostaną zawieszone przedsądowe postępowania windykacyjne, sądowe oraz egzekucyjne;

– dojdzie do zatrzymania biegu naliczania odsetek;

– ze sprzedaży nieruchomości syndyk przekaże upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy;

– wyjątkowo dojdzie do umorzenia całości długów.

Do ogłoszenia upadłości trzeba się należycie przygotować – pamiętajmy, że Sąd może nie przychylić się do wniosku o ogłoszenie upadłości i orzec o jego oddaleniu. Aby tego uniknąć, koniecznym jest odpowiednie przygotowanie wniosku i zgromadzenie wszelkich dokumentów wskazujących na spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Celem jak najlepszego przygotowania się do tego postępowania, a także celem opracowania wniosku warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.


Jeśli potrzebujecie Państwo porady dotyczącej sprawy w tym lub w innym zakresie, to serdecznie zapraszamy do KONTAKTU.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej optymalną ścieżkę postępowania.

Polecane tematy

Telefon

Ewa Kanas
880 007 023

Joanna Trojanowska-Szewczyk
668 417 179

Adres

Rzeszów
Plac Wolności 13/2
35-073 Rzeszów

Krosno
Plac Konstytucji 3 Maja 1
38-400 Krosno

We use cookies to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://kanastrojanowska.pl.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings