Odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym

O wypadku drogowym mówimy, kiedy w wyniku zdarzenia na drodze np. zderzenia się pojazdów, potrącenia pieszego lub np. rowerzysty, któryś z jego uczestników odniesie obrażenia ciała trwające powyżej siedmiu dni lub poniesie śmierć. Policja pod nadzorem prokuratury ustalać będzie wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym, co najistotniejsze, kto doprowadził do wypadku, a kto jest pokrzywdzonym. Osoby pokrzywdzone w wyniku wypadku lub bliscy osób pokrzywdzonych, domagać się mogą zarówno od sprawy zdarzenia, jak i jego zakładu ubezpieczeń – odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie strat, jakie powstały w majątku osób poszkodowanych. Stanowi zwrot kosztów, które zostały realnie poniesione w związku z wypadkiem tj.:

– naprawy pojazdu, który został uszkodzony lub zniszczony w wyniku wypadku, holowania takiego pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego,

– zakupów leków, medykamentów, środków medycznych, protez,

– leczenia prywatnego, rehabilitacji,

– związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,

– opieki nad poszkodowanym,

– adaptacji miejsca zamieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej,

– utraconego dochodu, który osoba poszkodowana uzyskałaby normalnie pracując,

– przygotowania do wykonywania innego zawodu, jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej,

– pochówku zmarłego w wyniku wypadku.

Osoby poszkodowane starać się mogą również o rentę w związku zwiększonymi potrzebami po wypadku oraz w sytuacji, gdy całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej. Bliscy osób zmarłych w wyniku wypadku wystąpić mogą o odszkodowanie, jeżeli w wyniku śmierci bliskiego znacznie pogorszyła się ich sytuacja życiowa.

Zadośćuczynienie

Podczas, gdy odszkodowanie dotyczy kwestii materialnych, zadośćuczynienie zrekompensować ma krzywdę moralną. Zadośćuczynienie to suma pieniężna, która ma wyrównać cierpienia, jakich doświadczyła osoba poszkodowana w wypadku np. w związku z doznanym bólem, koniecznością leczenia i rehabilitacji, koniecznością zmiany życia po wypadku oraz uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym, którego nierzadko można doświadczyć po wypadku. Choć pewnym jest, że żadne pieniądze nie zrekompensują straty bliskiej osoby, zadośćuczynienie należy się również bliskim osoby zmarłej w wyniku wypadku.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie nierzadko bywają skomplikowane i wielowątkowe. Dlatego też, mając również na uwadze emocjonalny charakter tego typu spraw, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.


Jeśli potrzebujecie Państwo porady dotyczącej sprawy w tym lub w innym zakresie, to serdecznie zapraszamy do KONTAKTU.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej optymalną ścieżkę postępowania.

Polecane tematy

Telefon

Ewa Kanas
880 007 023

Joanna Trojanowska-Szewczyk
668 417 179

Adres

Rzeszów
Plac Wolności 13/2
35-073 Rzeszów

Krosno
Plac Konstytucji 3 Maja 1
38-400 Krosno

We use cookies to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://kanastrojanowska.pl.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings