Za cel stawiamy sobie zadowolenie naszych Klientów poprzez działanie w sposób nowoczesny, zapewniający indywidualne podejście
i pełne zaangażowanie w każdą sprawę.

O nas

Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców oraz instytucji.

W sposób kreatywny, innowacyjny oraz oparty na doświadczeniu doradzamy naszym Klientom, zmierzając do jak najpełniejszego urzeczywistnienia ich celów i ochrony interesów.

Indywidualnie podchodzimy do każdej zleconej nam sprawy, wnikliwie ją analizując i dobierając najlepsze rozwiązania, uwzględniając zróżnicowane potrzeby Klientów.

Działamy sprawnie, pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem, stawiając na transparentność współpracy.

Łączymy doświadczenie z praktyczną znajomością biznesu, którego też jesteśmy częścią, co pozwala nam zapewnić wysoką jakość usług.

Mamy świadomość stale zmieniającej się rzeczywistości, dlatego też stawiamy na ciągły rozwój i samodoskonalenie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeprowadzanie konsultacji, audytów, analiz ryzyka
 • udzielanie zaleceń w zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO i innych obowiązujących przepisów
 • Sprawy gruntowe

 • zasiedzenie nieruchomości
 • zasiedzenie służebności gruntowej
  i służebności przesyłu
 • ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu
 • ochrona własności, służebności, posiadania
 • rozgraniczenie
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • Prawo administracyjne

 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie środków zaskarżenia: odwołań, skarg, zażaleń, skarg kasacyjnych
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi
 • Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • przyjęciu, odrzucenie spadku
 • dochodzenie zachowku
 • obalenie testamentu
 • wydziedziczenie
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • Prawo gospodarcze
  i handlowe

  Reprezentacja Klientów w sprawach
  z zakresu prawa gospodarczego m.in. kontraktowych, rejestrowych i innych wynikających z kodeksu spółek handlowych.

  Windykacja

  Kompleksowa pomoc prawna przy dochodzeniu należności od dłużników

  Odszkodowania

  Kompleksowa pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z:
 • wypadkiem komunikacyjnym
 • wypadkiem przy pracy
 • zdarzeniem losowym
 • naruszenia dóbr osobistych
 • błędów medycznych
 • niesłusznym skazaniem
 • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
 • Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja
 • alimenty
 • opieka nad dzieckiem
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • władza rodzicielska
 • Prawo karne

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego
 • reprezentacja pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego
 • Prawo pracy

 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów wynagrodzeń, pracy, organizacyjnych oraz innych aktów wewnętrznie obowiązujących u pracodawcy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów: o pracę, współpracę, o zakazie konkurencji, zachowaniu poufności, kontraktów menadżerskich itp.
 • reprezentacjach w sprawach dotyczących roszczeń ze stosunku pracy m.in. o wypłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • dochodzenie odszkodowań m.in. za mobbing, dyskryminację, z umowy o zakazie konkurencji, niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy
 • Adw.  Ewa Kanas

  Adw.  Joanna Trojanowska-Szewczyk

  Telefon

  Ewa Kanas
  880 007 023

  Joanna Trojanowska-Szewczyk
  668 417 179

  Adres

  Rzeszów
  Kraszewskiego 2
  35-016 Rzeszów

  We use cookies to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Who we are

  Our website address is: https://kanastrojanowska.pl.

  Comments

  When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

  Media

  If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

  Cookies

  Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

  Embedded content from other websites

  Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

  Who we share your data with

  If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

  How long we retain your data

  If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

  What rights you have over your data

  If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

  Where we send your data

  Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
  Save settings
  Cookies settings